zamknij

Powiatem międzyrzeckim rządzą dwie panie. Pierwszy raz w jego historii!

Starostą międzyrzeckim została Agnieszka Olender, natomiast jej zastępcą jest Zofia Plewa.