Karta dużej rodziny w Gorzowie. W tych miejscach możecie liczyć na zniżki i upusty. Są tysiące złotych do zaoszczędzenia!

OPRAC.: red.
Gorzowska karta dużej rodziny uprawnia do wielu zniżek. Można je dostać w ponad 120 miejscach. Zobaczcie jakie to rabaty pixabay.com
Gorzowska karta dużej rodziny to specjalny program skierowany do rodzin z minimum trojgiem dzieci. Warto sobie taką kartę wyrobić. Dzięki niej można sporo zaoszczędzić!

Program „Karta dużej rodziny” na początku 2021 r. miał swoje urodziny. Działa bowiem w naszym mieście od stycznia 2014 r. „Jest skierowany do rodzin wielodzietnych. O kartę może ubiegać się rodzina składająca się z rodziców/rodzica, posiadających/-ego na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Dochody nie mają znaczenia – wystarczy spełniać dwa wymogi , czyli posiadać co najmniej troje dzieci i mieszkać na terenie Gorzowa. Wnioski o przyznanie karty mogą składać również rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka” – wyjaśniają urzędnicy.

Karta dużej rodziny: jak ją otrzymać?

Wypełniony wniosek o przyznanie Gorzowskiej karty dużej rodziny (wzór dokumentu jest na www.gorzow.pl) wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Urzędzie Miasta Gorzowa przy ul. Sikorskiego 3-4, Sala Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty do wglądu (załączniki):

  • dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem) osoby składającej wniosek i odbierającej kartę,
  • akty urodzenia dzieci,
  • w przypadku małżonka, rodzica - akt małżeństwa,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o kontynuowaniu nauki,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie
  • o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • w przypadku § 6 ust. 2 - dokument potwierdzający, że organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie,
  • w przypadku braku zameldowania - dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,
  • w przypadku cudzoziemców niebędących obywatelami UE, poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1- 8, dokument potwierdzający prawo zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta dużej rodziny: jakie daje korzyści?

Każdy członek rodziny wielodzietnej, która ubiega się o przyznanie Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny otrzyma imienną plastikową kartę z logo programu uprawniającą do korzystania ze specjalnie przygotowanej oferty rabatów umieszczonej w zakładce „Katalog ulg i zniżek”. Rodzice otrzymują możliwość korzystania z Karty Dużej Rodziny bezterminowo.
Dzieci mogą korzystać z programu maksymalnie do 25. roku życia na podstawie oświadczeń rodzica lub opiekuna prawnego o kontynuowaniu nauki w szkole lub uczelni wyższej.
Nawet jeśli jeden członek rodziny utraci prawo do posiadania karty, reszta osób może nadal korzystać z programu.

Karta dużej rodziny: jak korzystać ze zniżek?

Korzystanie z ulg i zniżek możliwe jest po okazaniu Gorzowskiej Karty Dużej Rodziny oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu ze zdjęciem).
W przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą rodzica lub rodzeństwa i jego dokumentem tożsamości.
Uprawnienia wynikające z posiadania Karty nie mają zastosowania w przypadku wyjść zorganizowanych, np. przez przedszkola, szkoły oraz zakłady pracy.
W razie utraty uprawnień do posiadania Karty użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa.
Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym momencie po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu pisemnej rezygnacji w Wydziale Spraw Społecznych.
Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana lub udostępniana przez użytkownika innym, nieuprawnionym osobom.
Karta będzie wydawana przez Prezydenta Miasta Gorzowa nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Karta jest imienna i posiada numer.

Karta dużej rodziny: co zrobić, gdy się zgubi?

W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, duplikat z tym samym numerem wydawany jest na wniosek użytkownika.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10 zł, płatnej na konto Urzędu Miasta: 16 1020 5402 0000 0002 0325 5577 i następuje po przedłożeniu dowodu opłaty.

Masz pytania dotyczące karty dużej rodziny? Zadzwoń tutaj: 95 735 55 65 albo napisz tutaj: wss@um.gorzow.pl

mat. oprac. na podst. materiałów magistratu

Gorzów: masz 60 lat i więcej? KONIECZNIE wyrób sobie kartę seniora

TAK KIEDYŚ WYGLĄDAŁO NASZE MIASTO

Wideo

Dodaj ogłoszenie