Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski, Wyszyńskiego 64-66

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej główny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • udzielanie pierwszej pomocy

Do zadań Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim można zaliczyć na przykład:

  • dysponowanie środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa

  • rozpoznanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne substancje

  • poszukiwania osób zasypanych pod gruzami

  • wstępne sprawdzenie niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zawiadom służby i zadzwoń pod 112 lub 998.

podobne firmy